Slovníček zkratek - Venezia shawl

Český překlad návodu pro šátek Venezia bohužel není možný, ale přinášíme vám aspon slovníček použitých zkratek pletařských technik, sekterými se v návodu setkáte.

Krajka není složitá, ale je potřeba pozorně číst návod a sledovat řady, ve kterých se zrovna nacházíte. Také doporučujeme návod nesešívat sešívačkou, protože rozkres krajky a psaný text nejspíš nějakou dobu budete používat současně (tak ať nemusíte pořád listovat tam a zpět). :)

Videa k použitým technikám najdete na našem YouTube kanálu.

 

 
Použité zkratky Venezia shawl
BO bind off uzavřít
CO cast on nahodit
foll following následující
k knit hladce
k2tog knit 2 together splést 2 oka hladce
k2tog tbl knit 2 together through the back loop splést 2 oka hladce za zadní nit
ktbl knit through the back loop hladce za zadní nit
m1l make 1 left (pick up the horizontal bar btw the stitches from front to back, knit through back leg) přidat hladce zleva (naberte příčnou nit mezi oky zepředu dozadu, upleťte hladce za zadní nit)
m1r
make 1 right (pick up the horizontal bar btw the stitches from back to front, knit through front leg)
přidat hladce zprava (naberte příčnou nit mezi oky zezadu dopředu, upleťte hladce)
p purl obrace
ptbl purl through back loop obrace za zadní nit
RS right side lícová strana
s2kp Slip 2 as if to k2tog, k1, pass slipped sts over Sejměte 2 oka jako byste je chtěli splést, upleťte 1 oko, sejmutá oka přetáhněte přes jedno upletené
sl slip sejmout
ssk slip, slip, knit sejmout oko, sejmout oko, vrátit obě na levou jehlici, splést hladce
ssk tbl
slip, slip, knit through the back loop
sejmout oko, sejmout oko, vrátit obě na levou jehlici, splést za zadní nit
st (sts) stitch, stitches oko (oka)
WS wrong side  rubová strana
yo yarn over nahodit přízi na jehlici